THỰC ĐƠN THEO NGÀY

BẢNG GIÁ DÀNH CHO CƠM CÔNG NGHIỆP

STT Diễn Giải Giá Bình Quân Gram/Phần
1 Món mặn 1 5.800 Thịt heo: 55 gram
Thịt gà: 82 gram
Cá các loại: 65 gram
Thịt bò: 45 gram
Sườn: 60 gram
Mực: 62 gram
Tôm: 62 gram
2 Món mặn 2 5.800 Thịt heo: 55 gram
Thịt gà: 82 gram
Cá các loại: 65 gram
Thịt bò: 45 gram
Sườn: 60 gram
Mực: 62 gram
Tôm: 62 gram
3 Món Canh 900 Rau: 900 gram
4 Món xào 1000 Rau: 100 gram
5 Rau sống 500 Rau: 50 gram
6 Gạo 1800 150 gram
7 Tráng Miệng 1000 Trái cây, rau câu, yaourt, chè, nước ngọt ...
8 Gia vị 600 Muối, tiêu, đường, bột ngọt
9 Gas 1200
10 Chi phí + Lương 1400
11 Lãi duy trì 900 Lãi duy trì
12 Tổng Cộng 21.000
STT Diễn Giải Giá Bình Quân Gram/Phần
1 Món mặn 1 10.600 Thịt heo kho: 125 gram
Thịt heo chiên: 125 gram
Gà: 220 gram
Sườn: 125 gram
Tôm: 120 gram
Các loại cá: 220 - 240 gram
Bò: 120 gram
2 Món Canh 1.200 100 gram
3 Món xào 1000 100 gram
4 Gạo 2000 150 gram
5 Gia vị 700 Muối, tiêu, đường, bột ngọt
6 Gas 800
7 Chi phí + Lương 1.800
8 Lãi duy trì 900 Lãi duy trì
9 Tổng Cộng 19.000
STT Diễn Giải Giá Bình Quân Gram/Phần
1 Món mặn 1 10.000 Thịt heo kho: 90 gram
Thịt heo chiên: 110 gram
Gà: 140 gram
Sườn: 90 gram
Tôm: 100 gram
Các loại cá: 120 gram
Bò: 60 gram
2 Món Canh 1.000 100 gram
3 Món xào 1000 100 gram
4 Gạo 2000 150 gram
5 Gia vị 800 Muối, tiêu, đường, bột ngọt
6 Gas 800
7 Chi phí + Lương 1.800
8 Lãi duy trì 600 Lãi duy trì
9 Tổng Cộng 17.000

Copyright 2016 RainBow - Cơm Trưa Văn Phòng All Rights Reserved

×